14-05-2021

ZCC-mnl coördineert nieuwe D-ZEP bedden

Dementie in combinatie met zeer ernstig probleemgedrag levert vaak lastige situaties op voor de patiënt zelf, hun omgeving en zorgprofessionals. Ondanks betrokkenheid van verschillende partijen lijken passende oplossingen voor hen soms ver weg. Tot sindskort. Begin mei opende zorgorganisatie ZorgSpectrum een nieuwe regionale interventieafdeling van acht D-ZEP-bedden. Hier komen verpleeghuiszorg en medisch specialistische expertise over dementie en zeer ernstig probleemgedrag samen. Het Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) Midden Nederland gaat de nieuwe type D-ZEP bedden coördineren.

ZCC-mnl coördineert nieuwe D-ZEP bedden

Het is de uitkomst van een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende zorgorganisaties en Zilveren Kruis in de regio Utrecht: een gespecialiseerde afdeling om deze cliënten tijdelijk te verzorgen. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan inwoners van de provincie Utrecht. Het doel van de behandeling is het verminderen of stabiliseren van zeer ernstig probleemgedrag.

Voor het Zorgcoördinatie Centrum Midden Nederland betekent de komst van de nieuwe bedden dat wij nog beter gespecialiseerde zorg kunnen coördineren. Goed nieuws, vindt Maran Hamers, die dagelijks patiënten aan een tijdelijk verblijf helpt. “Door nieuwe interventieafdeling kunnen we de huisarts ondersteunen en hopelijk de patiënten die nu misschien tussen wal en schip vallen een passend bed aanbieden.”

Maran en haar team zijn na een briefing volledig op de hoogte van de inclusiecriteria rondom de D-ZEP bedden. “We hopen dat huisartsen ons bellen in het geval gedacht wordt dat een D-ZEP bed passend voor hun patiënt kan zijn.” De triage vindt vervolgens plaats op het zorgcoördinatiecentrum, waar wordt besloten om een aanvraag bij Zorgspectrum te doen.” Na de behandeling keren patiënten terug naar de zorgorganisatie of thuissituatie waar zij voor de interventie woonden.

Heeft u een patiënt voor wie een D-ZEP verblijf wellicht geschikt kan zijn? Wilt u weten hoe u ons kunt bereiken? De contactgegevens van het ZCC-mnl vindt u hier