15-09-2020

2TWNTY4 geeft inzicht in drukte bij zorginstellingen

Het Zorg Coördinatie Centrum werkt samen met 2TWNTY4 om zicht te krijgen in de beschikbare capaciteit van zorginstellingen in Utrecht. Door 2TWNTY4 weten medewerkers van het ZCC wanneer het waar druk is in de regio en kunnen zij hierop inspelen. Hiermee kunnen opnamestops voorkomen worden en krijgen patiënten eerder de juiste zorg op de juiste plek. 

De schermen op het ZCC geven met kleuren aan hoe druk het is bij verschillende zorginstellingen. Groen, oranje en rood laten in één oogopslag zien wat de status is van een afdeling. Naast informatie over de drukte geeft 2TWTNY4 inzicht in de doorlooptijden, beschikbaarheid van bedden en openstellingsstatus. Medewerkers van het ZCC kunnen hierop anticiperen en de zorg in de regio beter spreiden.

Een groot voordeel is dat door het juist inzetten van 2TWTNY4 opnamestops voorkomen kunnen worden. Bij een opnamestop gaat de spoedeisende hulp (SEH) tijdelijk ‘op slot’ omdat ze geen plek meer hebben voor nieuwe patiënten. Dit betekent dat de ambulance naar een ander ziekenhuis moet uitwijken met de patiënt. Hierdoor krijgt de patiënt later de zorg in het ziekenhuis en is de ambulance voor langere tijd niet inzetbaar voor andere patiënten.

ZCC kwartiermaker Sander Komijn is positief over wat de implementatie van 2TWNTY4 voor de patiënt betekent. “Je kunt goed aan een patiënt uitleggen dat je besluit om naar het ziekenhuis in Amersfoort te gaan in plaats van naar Utrecht omdat de patiënt anders misschien drie uur moet wachten voordat hij/zij aan de beurt is.” Hierdoor loopt de SEH niet over met patiënten en is de ambulance sneller inzetbaar omdat de overdracht van een patiënt minder tijd in beslag neemt. “Zorg op tijd, ook dát is goede zorg”, aldus Sander Komijn.

2TWNTY4