31-10-2022

Minister Kuipers op werkbezoek bij het ZCC Midden-Nederland

Vandaag bezocht de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland op de nieuwe locatie in Zeist. Op initiatief van de RAVU is het ZCC Midden-Nederland de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een regionaal samenwerkingsverband van ketenzorgpartners in de regio Utrecht om de acute zorgvraag en de schaarste aan zorgcapaciteit beter en slimmer te organiseren.

Regionale zorgcoördinatie is een van de speerpunten van minister Kuipers om kwalitatief goede zorg onder alle omstandigheden voor iedereen toegankelijk te houden. Momenteel werken verschillende landelijke zorgpartijen gezamenlijk scenario’s uit, op basis waarvan besluitvorming over zorgcoördinatie kan plaatsvinden. Het werkbezoek richtte zich op de concrete aanpak en de behaalde resultaten van samenwerking van de ketenzorgpartners.

Zorgprofessionals van acute huisartsenzorg (UNICUM), ambulancezorg (RAVU) en acute ggz (Altrecht) vertelden hoe zij met elkaar de triage van acute zorgvragen afhandelen zodat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste behandelaar plaatsvindt. Ook ging de minister in gesprek met zorgprofessionals die de coördinatie van tijdelijk verblijf bedden in de regionale verpleeghuizen regelen en op deze wijze ondersteuning bieden aan huisartsen en SEH’s, zodat onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden. Verder kwamen de directe inzet van wijkverpleging, de bemiddeling van geboortezorgbedden, de plaatsing van Covid-19 patiënten en de samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in de gesprekken aan de orde. Tot slot kwamen de mogelijkheden voor het multidisciplinair opleiden en inzetten van medewerkers aan bod. Dit biedt nog veel kansen richting de toekomst om slimmer met elkaar samen te werken in een uitdagende omgeving.

Het intensiveren van de samenwerking op de nieuwe locatie van het ZCC Midden-Nederland staat de komende tijd centraal. Daarnaast ligt de focus op het uitwerken en realiseren van de aanbevelingen die beschreven staan in de eindrapportage van de pilot ZCC Midden-Nederland.