Onderzoeken naar de houdbaarheid van de organisatie van de zorg laten zien dat op dezelfde wijze doorgaan geen optie is. De bevolking groeit, vergrijzing neemt toe en zorgvragen worden complexer. Dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt betekent een dubbel probleem: te weinig zorgpersoneel voor te veel patiënten. Kortom de acute zorg zit in de knel. 

Knelpunten in de organisatie van acute zorg zijn steeds duidelijker zichtbaar

In Midden-Nederland worden deze knelpunten ook steeds duidelijker zichtbaar. Blijvende signalen van zorgprofessionals laten zien dat er een sterke behoefte is aan verbetering.

  • Er is sprake van veel verschillende ingangen voor acute zorg die afhankelijk van het moment van de dag anders ingeregeld kunnen zijn. Ook is de expertise van de vele loketten verschillend. Hierdoor raakt de patiënt de weg kwijt en worden de ingangen naar acute zorg belast met zorgvragen die daar niet thuishoren of wordt de patiënt doorverwezen naar een ander loket.
  • Bij de triage is actuele medische informatie niet altijd beschikbaar en is vaak onvoldoende bekend welke zorgpaden de patiënt reeds doorlopen heeft.
  • Coördinatie van in- door- en uitstroom verloopt stroef. Er is onvoldoende integraal inzicht in de toegang en de beschikbare capaciteit om de juiste zorg op de juiste plek te bieden.
  • De keten van acute zorg handelt nog vaak gesegmenteerd en werkt daardoor niet optimaal. Dit vertaalt zich onder andere in de wachttijden, verkeerde bed problematiek en vertraging in informatieoverdracht.

Samenvattend zien we dat in de organisatie van de acute keten er diverse afstemmingsproblemen zijn op het gebied van logistiek, coördinatie en informatieoverdracht.

 

COVID-19 versterkt noodzaak tot regionale samenwerking

De extra druk die de COVID-19 crisis met zich meebrengt, bewijst eens te meer dat regionale samenwerking een noodzaak is om met elkaar de kwaliteit van patiëntenzorg te kunnen borgen. Door de kennis en expertise van zorgprofessionals dichter bij elkaar te brengen kunnen we zorgprocessen en zorgcapaciteit beter op elkaar afstemmen en benutten. Dit zal ons helpen om de regionale aanpak tot een succes te maken. Zeker in de komende jaren waarin het volume en de complexiteit van zorg groter worden en tegelijkertijd de beschikbaarheid van personeel onder druk staat.