Management-informatie
Binnen de samenwerking Zorgcoördinatie Tijdelijk Verblijf delen we ieder kwartaal managementinformatie. Hierin is informatie over het aantal en soort aanvragen terug te vinden.

Management informatie Q4 en totaaloverzicht 2023

Management informatie Q3 2023

Management informatie Q2 2023

Management informatie Q1 2023

Management informatie Q4 en totaaloverzicht 2022

Management informatie Q3 2022

Management informatie Q2 2022

Management informatie Q1 2022

Management informatie 2021 

De managementinformatie wordt gepubliceerd, zodra de stuurgroep akkoord geeft op de cijfers.

Rapportages
Hier vindt u de eindrapportage van de landelijke pilot ZCC Midden Nederland. In de rapportage staat informatie over het concept, de inrichting van de pilot, de bevindingen, conclusies en de aanbevelingen rondom de pilot.

Eindrapportage pilot ZCC Midden Nederland