Management-informatie

Binnen de samenwerking Zorgcoördinatie Tijdelijk Verblijf wordt ieder kwartaal management-informatie gedeeld. Hierin is informatie over het aantal en soort aanvragen terug te vinden. Het totaal aantal plaatsingen en COVID-informatie wordt ook gedeeld.

Management informatie 2021 

Management informatie Q1 2022

Management informatie Q2 2022

De management informatie wordt gepubliceerd, zodra de stuurgroep akkoord geeft op de cijfers.

Rapportages

Hier vindt u de eindrapportage van de landelijke pilot ZCC Midden Nederland. In de rapportage staat informatie over het concept, de inrichting van de pilot, de bevindingen, conclusies en de aanbevelingen rondom de pilot.

Eindrapportage pilot ZCC Midden Nederland