Het pilot-initiatief bestaat uit vier onderdelen die met elkaar in het ZCC bijeenkomen. Daarnaast hebben we ruimte voor innovaties zoals digitale triage, e-consult of monitoring op afstand. 

 

De vier diensten

 

Aanname en triage

Alle acute zorgvragen van patiënten en zorgprofessionals komen via de verschillende ingangen op één punt samen. Op basis van multidisciplinaire triage bepalen we welke zorg nodig is en welke zorgpartner dit het best kan bieden. Daarnaast wordt digitaal zelfmanagement bevorderd.

Coördinerend team

We ontwikkelen coördinerende teams. Deze bestaan altijd uit een arts en een verpleegkundige. Samen bewaken zij de kwaliteit van de triage en vervullen zij een ‘expertrol’ richting de partners in het ZCC. De rol van coördinerend arts kan zowel door een huisarts, als door andere aangesloten medisch specialisten ingevuld worden.

Inzetcoördinatie

Het ZCC heeft inzicht en overzicht van alle beschikbare mobiele zorgcapaciteit. Hierdoor is de patiënt bij de juiste zorgverlener op het juiste moment. We werken eraan om naast hoog-, midden- en laagcomplexe ambulancezorg ook de inzet van huisartsenzorg, wijkverpleging en de GGZ crisisdienst via het ZCC mogelijk te maken.

Transfer en capaciteit

Het ZCC heeft inzicht in de beschikbare bedden van verpleeg- en verzorgingshuizen voor tijdelijk verblijf en de ambulancezorg heeft door gebruik van de druktemonitor van de SEH’s de mogelijkheid een betere spreiding van patiënten te regelen.