Ons concept van dienstverlening bestaat uit vier diensten die aan patiënten en zorgpartners veel voordelen bieden. Daarnaast hebben we in het ZCC ruimte voor innovaties in het Living Lab. Dit kan worden gezien als een extra dienst. 

 

De vier diensten

Aanname en triage

Alle acute zorgvragen van patiënten en zorgprofessionals komen via de verschillende ingangen op één punt samen. Op basis van multidisciplinaire triage bepalen we welke zorg nodig is en welke zorgpartner dit het best kan bieden. Deze triage wordt uitgevoerd door triagisten, aph’ers en verpleegkundig centralisten. Zij maken hiervoor gebruik van de Nederlandse Triage Standaard met vergelijkbare urgentieclassificatie. Daarnaast wordt een gezamenlijk patiëntendossier gebruikt om een compleet beeld te hebben en goede adequate zorg te verlenen.

Inzetcoördinatie

Het ZCC heeft inzicht en overzicht van alle inzetbare eenheden en kwalificaties. Hierdoor is de patiënt bij de juiste zorgverlener op het juiste moment. Naast ambulancezorg van hoog- tot midden- en laagcomplex kunnen ook huisartsenzorg, wijkverpleging en de crisisdienst ingezet worden.

Transfer en capaciteit

Het ZCC heeft inzicht in de beschikbare bedden van verpleeghuizen voor tijdelijk verblijf, regelt de acute wijkverpleging en heeft door gebruik van de druktemonitor van de SEH’s de mogelijkheid een betere spreiding van patiënten te regelen. Tevens wordt door inzicht in wachttijden op de HAP ook hier de spreiding zo goed mogelijk geregeld. Piekdrukte wordt zodoende vermeden.

Regieartsen

Op het ZCC zijn regieartsen aanwezig als vraagbaak voor andere zorgprofessionals die op dat moment werkzaam zijn in het ZCC of bij een patiënt zijn. Op afroep zijn ook medisch specialisten beschikbaar. Indien nodig nemen regieartsen contact op met een patiënt of vormen zij de schakel van de patiënt naar andere specialisten. Vanuit hun medische expertise en ervaring kunnen regieartsen de triagisten ter plekke helpen en coachen.

Living lab

In het ZCC wordt ook aandacht besteed aan innovatieve ontwikkelingen en toepassingen die bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional. Als living lab kunnen ontwikkelingen als monitoring en zorg op afstand, digitale zelftriage, alsook point of care technologie worden geïnitieerd.