Het pilot-initiatief bestaat uit vier onderdelen die met elkaar in het ZCC bijeenkomen. Daarnaast hebben we ruimte voor innovaties zoals digitale triage, e-consult of monitoring op afstand. 

 

De vier diensten

 

Aanname en triage

Alle acute zorgvragen van patiënten en zorgprofessionals komen via de verschillende ingangen op één punt samen. Op basis van multidisciplinaire triage bepalen we welke zorg nodig is en welke zorgpartner dit het best kan bieden. Daarnaast wordt digitaal zelfmanagement bevorderd.

Coördinerend arts

Een coördinerend arts monitort de kwaliteit van de triage en biedt een ‘expert rol’. Dit kan zowel door de huisarts in de rol van coördinerend arts, als door andere aangesloten medisch specialisten.

Inzetcoördinatie

Het ZCC heeft inzicht en overzicht van alle beschikbare mobiele zorgcapaciteit. Hierdoor is de patiënt bij de juiste zorgverlener op het juiste moment. Naast ambulancezorg van hoog- tot midden- en laagcomplex kunnen ook huisartsenzorg, wijkverpleging en de crisisdienst ingezet worden.

Transfer en capaciteit

Het ZCC heeft inzicht in de beschikbare bedden van verpleeghuizen voor tijdelijk verblijf en heeft door gebruik van de druktemonitor van de SEH’s de mogelijkheid een betere spreiding van patiënten te regelen.