Als door een crisis of pandemie de druk op de capaciteit van de ziekenhuizen groot is, fungeert het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland als Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Wij coördineren dan – binnen onze ROAZ-regio – de opnames van patiënten om de extra druk op de ziekenhuizen zo evenredig mogelijk te verdelen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) spreidt patiënten bovenregionaal.