Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland is een regionale organisatievorm in ontwikkeling. In het Zorg Coördinatie Centrum werken alle ketenpartners in de acute zorg 24/7 slimmer samen om de de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren.  Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. Het werkgebied van het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland beslaat zo’n 1,3 miljoen inwoners. 

 

Dit is het Zorgcoördinatie Midden Nederland

 

Het ZCC zorgt ervoor dat:

  • Mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terecht kunnen vanwege het tijdstip en/of de wachttijd snel de juiste hulp krijgen. Het ZCC doet dit via telefonische triage en het organiseren van aansluitende zorg.
  • Zorgverleners met een acute zorgvraag voor hun patiënt via het ZCC snel de juiste zorg op de juiste plek kunnen organiseren.

 

Hoe werkt zorgcoördinatie?

Soms weten patiënten niet waar ze het beste met hun dringende hulpvraag terecht kunnen. Moeten ze 112 bellen? De crisisdienst? Of toch de huisartsenpost? We zouden patiënten veel beter en sneller kunnen helpen als ze via één loket geholpen worden. Waarbij we op dezelfde manier triëren en slimmer samenwerken. En inzicht hebben in de beschikbare capaciteit. Dit helpt ook om de druk te verminderen op de acute zorg. Hoe je dat organiseert? Via een Zorg coördinatiecentrum, of ZCC. Hier kunnen zorgverleners, zowel op locatie als virtueel, snel en gemakkelijk overleggen met collega’s van de meldkamer ambulancezorg, de huisartsenpost, VVT, GGZ of de spoedeisende hulp.

Op dit moment werken wij in Midden-Nederland (en ook in andere regio’s) samen in de praktijk uit hoe een ZCC zou kunnen werken. Een ZCC vraagt een andere manier van werken. In deze animatie geeft Ambulancezorg Nederland een paar voorbeelden van een ZCC waar – ook digitaal- wordt samengewerkt.

 

Het ZCC bouwt aan de zorg voor de toekomst

De regionale zorgcoördinatie zullen wij de komende jaren verder versterken. Stap voor stap bouwen wij samen met onze regionale ketenzorgpartners aan de zorg voor de toekomst.