Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland is een regionale organisatievorm in ontwikkeling. In het ZCC werken alle ketenpartners in de acute zorg slimmer samen om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. In werkgebied van het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland wonen zo’n 1,3 miljoen mensen. 

 

Dit is het Zorgcoördinatie Midden Nederland

 

Het ZCC zorgt ervoor dat:

  • Mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terecht kunnen vanwege het tijdstip en/of de wachttijd, toch snel de juiste hulp krijgen. Het ZCC doet dit via telefonische en digitale triage en door het organiseren van aansluitende zorg.
  • Voor zorgverleners met een acute zorgvraag voor hun patiënt snel de juiste zorg op de juiste plek wordt georganiseerd.

 

Hoe werkt zorgcoördinatie?

Soms weten patiënten niet waar ze het beste met hun dringende hulpvraag terecht kunnen. Moeten ze 112 bellen? De crisisdienst? Of toch de huisartsenpost? We zouden patiënten veel beter en sneller kunnen helpen als ze via één loket geholpen worden. Waarbij we op dezelfde manier triëren en slimmer samenwerken. En inzicht hebben in de beschikbare capaciteit. Dit helpt ook om de druk te verminderen op de acute zorg. Hoe je dat organiseert? Via een Zorg coördinatiecentrum (ZCC). Hier kunnen zorgverleners, zowel op locatie als virtueel, snel en gemakkelijk overleggen met collega’s van de meldkamer ambulancezorg, de huisartsenpost, VVT, GGZ of de spoedeisende hulp.

Op dit moment werken wij in Midden-Nederland (en ook in andere regio’s) samen in de praktijk uit hoe een ZCC zou kunnen werken. Een ZCC vraagt een andere manier van werken. In deze animatie geeft Ambulancezorg Nederland een paar voorbeelden van een ZCC waar – ook digitaal- wordt samengewerkt.

 

Het ZCC bouwt aan de zorg voor de toekomst

De regionale zorgcoördinatie zullen wij de komende jaren verder versterken. Stap voor stap bouwen wij samen met onze regionale ketenzorgpartners aan de zorg voor de toekomst.

Landelijke ontwikkelingen
ActiZ, Ambulancezorg Nederland (AZN), InEen, Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben op verzoek van de minister van VWS een advies aangeboden voor Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie. Bekijk hier het advies en de reactie van de minister hierop.