Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland is een regionale organisatievorm in ontwikkeling. In het Zorg Coördinatie Centrum werken alle ketenpartners in de acute zorg 24/7 slimmer samen om de de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren.  Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. Het werkgebied van het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland beslaat zo’n 1,3 miljoen inwoners. 

 

Zorgcoördinatie Midden Nederland – zo werkt het

 

Het ZCC zorgt ervoor dat:

 • Mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terecht kunnen vanwege het tijdstip en/of de wachttijd snel de juiste hulp krijgen. Het ZCC doet dit via telefonische triage en het organiseren van aansluitende zorg.
 • Zorgverleners met een acute zorgvraag voor hun patiënt via het ZCC snel de juiste zorg op de juiste plek kunnen organiseren.

 

De start van het ZCC in Midden Nederland

Begin april 2020 is de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) in nauwe samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gestart met de dagelijkse coördinatie van de COVID-19 patiëntenzorg in de provincie Utrecht. Zorgcoördinatie COVID-19 coördineerde en organiseerde de aanvragen en overplaatsingen voor huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, psychiatrie, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en het COVID-19 zorghotel. Deze succesvolle start gaf meteen de eerste aanzet voor een versterkte regionale samenwerking in de keten volgens het zorgcoördinatieconcept.

In juni 2020 is volgens plan de eerste uitbreiding in nauwe samenwerking met ROAZ ketenzorgpartners in het ZCC gerealiseerd. De volgende regionale activiteiten vinden momenteel plaats:

  • De dagelijkse coördinatie van alle tijdelijk verblijf bedden in verpleeghuizen voor huisartsen en SEH’s.
  • De dagelijkse coördinatie van aanvragen en overplaatsingen van COVID-19 patiënten.
  • De dagelijkse aanname en uitgifte van geplande ambulancezorg (laag- en middencomplexe zorg) en een consultfunctie van en voor HAP’s en psychiatrie m.b.t. spoedvisites en crisisdienst.
  • De dagelijkse geplande inzet van acute thuiszorg ten behoeve van huisartsen en huisartsenposten.
  • In de weekenden triage en regievervolgzorg in samenwerking met HAP Eemland en GGZ Altrecht.

 

Het ZCC bouwt aan de zorg voor de toekomst

De regionale zorgcoördinatie zullen wij de komende jaren verder versterken. Stap voor stap bouwen wij samen met onze regionale ketenzorgpartners aan de zorg voor de toekomst.