09-02-2024

Pilot St. Antonius Ziekenhuis en ZCC voor betere doorstroom acute zorg

Op 15 januari zijn het St. Antonius Ziekenhuis en het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland gestart met een pilot. Overplaatsingen van patiënten worden tijdens de pilot niet langer door arts-assistenten geregeld maar door een Verpleegkundig Capaciteit Coördinator (VCC) vanuit het ZCC. De pilot duurt zes maanden.

Op piekmomenten bij de Spoedeisende Hulp (SEH), Eerst Hart Hulp (EHH) of polikliniek, kunnen patiënten niet altijd worden opgenomen in de kliniek. Deze patiënten moeten dan overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. Arts-assistenten regelen dit normaal gesproken, maar het is een tijdrovende klus die ten koste gaat van directe zorgtaken en opleiding. Ook vindt deze taak plaats op meerdere afdelingen in het ziekenhuis en is daarmee inefficiënt georganiseerd.

Werkwijze tijdens pilot
Een Verpleegkundig Capaciteit Coördinator (VCC) neemt tijdens de pilot de taken van arts-assistenten over op werkdagen tussen 12:00 en 20:00 uur. De VCC coördineert vanuit het ZCC de overplaatsing naar een ander ziekenhuis in of buiten de regio en is goed op de hoogte van de interne processen van het Antonius. Doel is de werkdruk van de arts-assistenten te verminderen, de doorstroom op de EHH en SEH te verbeteren en wellicht ook de regionale druk op bedden te verlichten.

Efficiënter door centrale coördinatie
Het ZCC heeft ruime ervaring met zorgcoördinatie, bijvoorbeeld als het gaat om tijdelijk verblijf-bedden en ziekenhuisbedden voor vrouwen die gaan bevallen. Ambitie is om deze dienstverlening te verbreden, met als doel de zorg efficiënter te laten functioneren. Door regelzaken centraal te organiseren – op een plek waar inzicht is in capaciteit – kunnen zorgverleners zich concentreren op patiëntenzorg en komen patiënten sneller op de juiste plek terecht.

Lees hier ook het artikel dat het St. Antonius Ziekenhuis over de pilot publiceerde.