30-01-2024

Project ‘geen bed beschikbaar’: ‘We zijn op weg om samen te verbeteren’

Door tijdelijk verblijf centraal te coördineren willen we vraag en aanbod zo goed mogelijk matchen. Toch is er in een groeiend aantal gevallen ‘geen bed beschikbaar’. Wat zit daarachter? Zijn er geen bedden, is er geen personeel of spelen er andere zaken mee? De uitkomsten van een actie-onderzoek hiernaar werden onlangs gepubliceerd.

Aan het actie-onderzoek, onder de vlag van de IVVU, namen tien VVT-instellingen deel en AxionContinu was penvoerder. Projectleider Yvonne van Kemenade: “In het actie-onderzoek hebben we ons gefocust op de ELV-bedden die via het ZCC Midden-Nederland lopen in de provincie Utrecht. Het doel was te kijken hoe we een mismatch tussen vraag en aanbod – oftewel aanmeldingen en plaatsingen – kunnen voorkomen.

Werkwijze
Yvonne: “We hebben eerst de huidige situatie in kaart gebracht, onder andere door interviews bij de betrokken organisaties en verschillende stakeholders. Ook werden individuele casussen waarbij geen bed beschikbaar was onder de loep genomen. Zorgbemiddelaar Gerrita Haveman: “Ik stuurde deze casussen door naar Yvonne, zodat precies uitgezocht kon worden wat er aan de hand was.” Yvonne: “We wisten al dat er soms wel bedden beschikbaar zijn, maar dat plaatsingen dan toch onmogelijk blijken. Wat is dan de achterliggende reden? De casussen heb ik teruggelegd bij de betreffende organisaties. Er kwamen aandachtspunten en adviezen uit naar voren.”

Elkaar leren kennen
Elkaar persoonlijk leren kennen is er daar één van. Gerrita: “Daar investeren we al in en je merkt in de praktijk dat dit echt werkt. We weten elkaar beter te vinden en je hebt meer gevoel bij de samenwerking.” Het hanteren van eenduidige werkwijzen en aanmeldafspraken kan de samenwerking verder verbeteren. Qua bereikbaarheid ervaart Gerrita bijvoorbeeld grote verschillen. “Er zijn organisaties die tijdens ANW-uren onbereikbaar zijn. Een ELV-bed of thuiszorg kun je dan dus niet regelen.” “Dit komt soms ook door personeelsgebrek”, zegt Yvonne. “In de IVVU werkgroep werd geopperd dat een gezamenlijke, roulerende bereikbaarheidsdienst wellicht een optie is.”

Communicerende vaten
Soms zijn er wel bedden beschikbaar, maar zorgen inhoudelijke redenen voor een afwijzing. Gerrita legt uit: “Voor mensen met obesitas zijn bijvoorbeeld niet de juiste hulpmiddelen beschikbaar of er zijn contra-indicaties – zoals een actief delier – waardoor de VVT een patiënt niet wil opnemen in een open setting.” “Ook zien we dat er vrij veel patiënten vanuit het ziekenhuis in de VVT terechtkomen voor geriatrische revalidatie (GRZ)”, vertelt Yvonne. “Daardoor is er minder plek voor ELV-plaatsingen. ‘Geen bed beschikbaar’ is een ketenprobleem, de oplossing ga je alleen vinden als je hierin samen optrekt met de ziekenhuizen en de huisartsen.”

VVT is probleemeigenaar
“Ik vind het mooi om te zien dat de VVT-instellingen meedenken over oplossingen” zegt Gerrita. “Zij zien ook de noodzaak om ‘geen bed beschikbaar’ vanuit de VVT aan te pakken, zodat het probleem niet bij de huisarts, ziekenhuis of het ZCC blijft liggen, wat nu vaak gebeurt.” Het actie-onderzoek heeft inzichten gegeven en we hebben een methode gevonden om zaken te verbeteren. Het zou zonde zijn om nu te stoppen. Een van de adviezen is dan ook om het actie-onderzoek voort te zetten. Yvonne: “Waar we ook achter zijn gekomen, is dat er in deze regio al veel verschillende verbeterprojecten zijn rond tijdelijk verblijf. Ons streven is om hier de samenhang in te zoeken en in afstemming tot eenduidige adviezen te komen. De eind vorig jaar vastgestelde Regioplannen gaan hierbij helpen.”

Het eindrapport komt binnenkort beschikbaar.