20-08-2020

HEART POPULAR studie

Op 1 september start de HEART POPULAR studie. In deze studie trekken de afdeling cardiologie van het  Antonius ziekenhuis en de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) samen op. Ze onderzoeken of meer zorg op maat mogelijk is voor patiënten met pijn op de borst. Hiermee worden in de toekomst hopelijk (onnodige) ziekenhuisbezoeken voorkomen. 

Patiënten met pijn op de borst gaan meestal na een kort onderzoek door de ambulanceverpleegkundige preventief naar het ziekenhuis. Bij nader onderzoek blijkt vaak dat dit niet nodig was.  Zo’n 75% – 80% van de patiënten mag binnen een paar uur weer naar huis. Dit levert de patiënt veel onnodige spanning op en legt daarnaast extra druk op de zorgcapaciteit. In de HEART POPULAR studie onderzoeken het Antonius Ziekenhuis en de RAVU hoe ze deze patiënten kunnen herkennen voordat ze in het ziekenhuis terecht komen.

De ambulanceverpleegkundige meet met ‘Point of care’ apparatuur het troponine niveau van de patiënt. Vervolgens registreert het Antonius de bloedwaardes en het verloop van de klachten. Wanneer de data van 650 patiënten binnen is begint de analyse. De onderzoeksgroep analyseert de relatie tussen het troponine niveau en het verloop van de klachten.

De verwachting is dat de ernst van de klachten gerelateerd zijn aan het troponine niveau in het bloed. Door te weten hoe je dit herkent, kan de prehospitale diagnostiek verbeteren voor patiënten met pijn op de borst.  Dit betekent mogelijk dat in de toekomst patiënten met een gerust hart thuis kunnen blijven.