20-06-2020

Opening van het ZCC

Vandaag 20 juni is het Zorgcoördinatie Centrum Midden-Nederland geopend in Bilthoven. De fysieke opening van het ZCC is een feestelijke mijlpaal en tevens het startschot van een nieuwe samenwerking in de acute zorg. De ruimte in Bilthoven is vanaf nu dé basis waar de komende 2,5 jaar de verschillende partijen samenwerken aan de acute zorg. 

Groei aan activiteiten

De komende tijd staat een groei aan activiteiten op de planning voor het ZCC. Dit vraagt om een locatie die kan meegroeien.  Mede daarom is voor het kantoor in Bilthoven gekozen. In eerste instantie werd een ruimte beoogd in het Diakonessenhuis in Zeist. Omdat deze ruimte snel te klein zou zijn in verband met de nieuwe COVID-19 maatregelen was een nieuwe ruimte nodig. De locatie in Bilthoven bleek een geschikte plek.

Een kleine terugblik

Begin april is de dagelijkse coördinatie van de COVID-19 patiëntenzorg opgestart. Daarnaast zijn de afgelopen maanden alle voorbereidingen getroffen voor de opening van het ZCC. De activiteiten van het ZCC zijn nu uitgebreid met:

  • De dagelijkse coördinatie van tijdelijk verblijf bedden in verpleeghuizen voor huisartsen en SEH’s
  • De dagelijkse aanname en uitgifte van geplande ambulancezorg
  • Een consultfunctie van- en voor HAP’s en psychiatrie m.b.t. spoedvisites/crisidienst
  • De dagelijkse geplande inzet van acute thuiszorg voor huisartsen(posten)
  • In de weekenden de triage en regie van vervolgzorg van HAP Eemland en GGZ Altrecht
  • In de weekenden casuïstiek bespreking en expertise uitwisseling

De juiste zorg op de juiste plek

Met de deelname van de verschillende partijen is een mooie stap gezet richting de juiste zorg op de juiste plek. De partijen in het ZCC vinden elkaar vooralsnog met name in de weekenden. De opening van het ZCC vond logischerwijs ook plaats in het weekend.

“De start in het ZCC verliep goed. Het was ontzettend gaaf om te zien hoe alles in zeer korte tijd bij elkaar is gekomen”, – Michael, Meldkamer RAVU

De intentie van de deelnemende partijen is om het ZCC ook als thuisbasis te gaan gebruiken voor de doordeweekse avonddiensten. Naast de partijen die momenteel het kantoor in Bilthoven betrekken is het ZCC in gesprek met andere partijen uit de acute zorg om samen te werken op locatie.