12-07-2023

‘Nu meer partijen aanhaken, kunnen we een steeds groter verschil maken’

Huisarts Pim Achterberg zet zich sinds driekwart jaar in als coördinerend arts op het ZCC. In die functie ziet hij zichzelf als spin in het web tussen de samenwerkende partijen. ‘Het is mooi om samen te ontdekken hoe en wanneer zorgcoördinatie meerwaarde heeft. Nu meer partijen aanhaken, kunnen we een steeds groter verschil maken.’

Op de zaterdagen en zondagen tussen 9 en 17 uur, werken organisaties in de acute zorg nauw samen in het ZCC Midden-Nederland. Als coördinerend arts kijkt Pim Achterberg mee met de inkomende meldingen bij de ambulance, beantwoordt hij vragen van de triagisten van de huisartsenspoedposten en overlegt hij met zorgverleners van de GGZ en VVT. Vooral bij casussen waarbij de beste oplossing niet direct zonneklaar is, heeft het volgens hem meerwaarde om snel te kunnen schakelen.

Niet meer in de wacht staan
“Laatst kwam de ambulance bij een alleenwonende, oudere man. Hij was gevallen, bleek niets gebroken te hebben, maar kon niet meer overeind komen. Welke vervolgzorg kan er dan het beste geregeld worden? Zoiets kan ik oppakken, zodat de ambulance naar een volgend spoedgeval kan. Of denk aan een melding over iemand met verward gedrag. Is dat iets voor de huisarts, moet de politie of ambulance in actie komen of juist de GGZ? Als je bij elkaar zit, kun je direct nagaan of iemand al bekend is bij een organisatie of de huisarts, zonder dat je moet bellen en in de wacht komt te staan. Informatie over iemands voorgeschiedenis is dan helpend bij het bepalen van de juiste aanpak. Vervolgens hebben we hier ook het actuele overzicht van beschikbare zorgopties. Je weet samen dus sneller wat nodig en mogelijk is. Het is mooi dat mensen daardoor direct op de juiste plek terechtkomen.”

Uitbreiding
Onlangs heeft ook de HUS zich bij het initiatief aangesloten met de huisartsenspoedpost in Utrecht-stad en deze zomer volgt Huisartsen Eemland. “Nu meer organisaties zich aansluiten bij het ZCC, kunnen we een steeds groter verschil maken”, zegt Pim: “Voor de meeste hulpvragen in de acute zorg is geen extra overleg nodig. Daar functioneert de reguliere route hartstikke goed en laten we dat vooral zo houden. Voor een kleiner deel van de meldingen is het wel ingewikkeld of omslachtig om zelf snel de juiste zorg op de juiste plek te regelen. Daar heeft samen schakelen en het hebben van een overzicht van de beschikbare zorgopties – zoals Tijdelijk Verblijf bedden – een grote meerwaarde.

Nieuwe diensten
Naast de intensieve samenwerking ontwikkelt het ZCC Midden-Nederland diensten die de acute zorgketen op andere manieren ontzorgen. “Neem het plaatsen van venflon-naalden voor euthanasie. Dit werd voorheen alleen door de RAVU verzorgd, wat ten koste ging van de capaciteit voor spoedgevallen. Om dit te voorkomen werken we voor het plaatsen van deze naalden nu samen met een derde partij, een specialistische thuiszorgorganisatie. Ook denken we in onze ROAZ-regio Midden-Nederland bijvoorbeeld aan het realiseren van een acuut wijkzorgteam dat 24/7 inzetbaar is. Daarmee willen we de huisartsenspoedposten en de ambulance ontzorgen en patiënten sneller betere zorg geven.”