Het was weer mooie bijeenkomst met goede discussies en inbreng van alle zorgverleners in de acute keten. Online bleek ook best een goede optie te zijn. De uitkomsten en voorstellen zijn hieronder gebundeld. Dank voor jullie waardevolle bijdrage!

Uitkomsten Casus 2 - 93-jarige vrouw met COVID-U1 urgentie

Bekijk Uitkomsten Casus 2 - 93-jarige vrouw met COVID-U1 urgentie

Voorstellen voor werkafspraken acute keten

 

 • Face-to-face overleg is mogelijk met een duidelijke bevestiging van de afspraken digitaal.
 • Maak het mogelijk om de triage digitaal door te sturen waardoor er minder informatie verloren gaat in de triage/BVC/Covid risico.
 • Beoordeel of schakel van de RAVU met vervoersdiensten noodzakelijk is. Dit is een extra schakel is in de keten.
 • Maak inzichtelijk welke patiënt er wel direct contact op kan nemen met de crisisdienst of andere GGZ zorgverlener.
 • Zorg dat afspraken rondom agressie en behandelplan inzichtelijk zijn voor de acute keten.
 • Onderzoek of de BVC ook toepasbaar kan zijn in de eerste lijn.
 • Werkafspraak-voorstel om alle behandelbeleid te documenteren onder A20 (gesprek levenseinde/behandelwensen)
 • Laat triagisten goed informeren hoe je in het LSP deze afspraken kan inzien.
 • Maak triagisten die geen LSP kunnen bevragen bewust van de gevolgen die dit kan hebben. Laagdrempelig overleg met regie-arts.
 • Toets of de APVU-score voldoende bekend is. Woorden als ‘suf’, ‘niet alert’ zijn niet concreet of voor vele interpretaties vatbaar.
 • Ambulance neemt U1-urgentie over. Door het doorsturen vindt er alleen parallel overleg plaats. Aansturing is goed. Overweeg om dieper overleg met regie-arts toch te laten plaatsvinden en besluitvorming eventueel te herzien.
 • Maak afspraken hoe om te gaan met de veranderende tijdsspanne voor U1 bij CVA in de gehele acute keten. Nu is er te veel onduidelijkheid. Eenzijdig door neurologen ingezet.

Input leveren aan de volgende bijeenkomst? Verzamel casuïstiek door ze simpelweg even op te schrijven/printen (wel veilig natuurlijk!) en lever deze aan bij ons of bij iemand van de eigen organisatie. Ook juist hele goede voorbeelden zijn welkom!

Meer weten? Mail ons!