• Face-to face lijkt toch wel mogelijk moeten zijn. De werkafspraak van de RAVU is dat ze graag alles op band willen hebben.
  • Niet iedereen die onder behandeling is bij de GGZ heeft het nummer van de crisisdienst. Dit is maar een selectgroepje. Hierbij is ook verschil tussen GGZ Altrecht en GGZ Centraal.
  • Patiënten die in ACT/FACT zitten hebben vaak telefoonnummer van de afdeling waar ze een gesprek mee kunnen voeren.
  • Iedere zorginstelling in de keten is verantwoordelijk voor bepaling COVID-19 risico.
  • BVC is een bepaling voor het risico op ontaarding in agressie.
  • Het is onduidelijk of de agressiemelding ook altijd bij de huisarts/huisartsenpost bekend zijn.
  • Verschil tussen GGZ Centraal en Altrecht tussen vooraanmelding doen bij politie bij BVC score > 2.
  • Bepaling van beoordeling thuis of op locatie hangt van aantal factoren af (patiënt/logistiek). Inzet GGZ vervoersdiensten wordt door GGZ bepaald. RAVU regelt het vervoer met de aparte GGZ-vervoersdienst (landelijke organisatie)
  • Hoe meer schakels in het proces, hoe groter de kans op dat er informatie verloren gaat.
  • Huisartsen(posten) werken niet met een gestandaardiseerde agressie beoordeling (BVC)
Terug naar vorige pagina