• U1 altijd overleggen met regie-arts, tenzij de regiearts niet benaderbaar is (werkproces HAP Amersfoort)
  • LSP niet altijd inzichtelijk voor triagist (uzi-pas niet op naam of leenpas) bij meekijken is dit dan ook niet voor huisarts inzichtelijk. Wel als deze opgeslagen is en wordt geopend door huisarts.
  • Geen uniforme werkwijze voor beschrijven. Niet reanimeren-beleid of andere behandelwensen
  • Andere interpretatie van APVU kan leiden tot hogere urgentie.
  • MKA neemt de urgentie over van de huisartsenpost.
  • Context moet meegenomen worden in triage.
  • Hulpvraag goed uitvragen bij kwetsbare ouderen.
  • Twijfelgevallen altijd overleggen met regie-arts.
  • Weet de triagist altijd goed de behandelwensen te vinden in het dossier via het LSP?
  • Triagisten vinden de overdracht prettiger omdat dit gelijk inzichtelijk is. Het is een extra handeling voor de huisarts om dit te versturen.
  • Ambulance terughalen is niet erg en A1 rijden is niet zonder risico.
Terug naar vorige pagina