Dat de spanning en druk op de gehele zorg alleen maar zal toenemen is ook medisch directeur Dianne Jaspers van HAP Eemland niet ontgaan. “We lopen tegen dezelfde problemen op. Er is een grote krapte op de arbeidsmarkt, we hebben te maken met vergrijzing en veel ambulancevoorzieningen en huisartsenpraktijken halen hun aanrijdtijden niet. We hebben de neiging om elkaar de schuld in de schoenen te schuiven maar ondertussen lossen we niks op.” Daar is volgens Jaspers maar één iemand de dupe van, namelijk de patiënt. Daar moeten we samen de verantwoordelijkheid voor nemen. “Alleen gaan we het in 2020 niet meer redden.”

De intrek van triagisten in het ZCC

De triagisten van HAP Eemland draaien sinds drie maanden diensten bij het Zorg Coördinatie Centrum in Bilthoven. “De eerste stap is gezet. We hebben elkaar samengebracht, onze medewerkers zitten er en alles werkt. De volgende stap is om te kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken.” Concrete implementeerbare afspraken dragen volgens haar bij aan de samenwerking, maar daar is tijd voor nodig. Jaspers begrijpt dat de gedeeltelijke migratie naar het Zorg Coördinatie Centrum effect heeft op het personeel. “Veranderingen zijn niet altijd makkelijk, maar ons gezamenlijke doel is helder en die is het belang van de patiënt”, aldus Jaspers. Daarnaast hoopt ze dat triagisten door de samenwerking kennis nemen van andere vakgebieden en zo kunnen doorgroeien. “Het zou mooi zijn als we met het ZCC rollen ontwikkelen om personeel verder te helpen en een toekomstperspectief te bieden.” Volgens Jaspers worden triagisten door actief te kijken naar waar ze elkaar kunnen helpen namelijk nóg allrounder.

Een duurzame oplossing

Duurzaamheid is voor Jaspers de grootste reden om samen te werken in het Zorg Coördinatie Centrum. “Er is een FTE tekort aan triagisten om het rooster dekkend te krijgen. Op het moment dat je gaat samenwerken wordt duidelijk dat je met veel minder FTE’s kunt werken dan nu. Het is een duurzame oplossing van spoedzorg. Daarmee behalen we dat er voor ons perspectief is op de arbeidsmarkt en voor de patiënt meer eenduidigheid is waar zij hun hulpvraag kunnen stellen. Het moet duurzaam worden, dit is niet houdbaar.”

We hebben zelf de touwtjes in handen

Jaspers roept andere ketenpartners op zich aan te sluiten bij het ZCC. “We hebben alle ketenpartners nodig die ook maar íets in de acute zorg betekenen.” Het ZCC is gebaseerd op de toekomst. We anticiperen op waar de zorg naartoe gaat. “We weten wat er op ons af gaat komen, daar kun je je ogen niet voor sluiten.” De Medisch directeur van HAP Eemland gelooft daarom dat er nu proactief geanticipeerd moet worden. “Erken het probleem. We hebben zélf de touwtjes in handen.”